Hur...

 

b

 

 

                              

 

Det är ytterst viktigt att ta itu med ursprunget & orsakerna till patienternas besvär, begränsningar eller uttryck, & för att kunna göra detta är det väsentligt för homeopaten att förstå individen & dennes komplexitet i det allra djupaste. För detta skäl är det nödvändigt för homeopaten att fullständigt förstå patienten själv som helhet: individens fysiska, mentala & känslomässiga uppläggning; dennes personlighet, beteende & sätt att tänka, uppfatta saker & ting, prata, leva & uppleva; men också ögonkontakten, kroppsställningen, rösten & de olika uttrycksformerna individen använder sig av; & även belyst av vad det är som gör varje symtom bättre eller sämre, när det förekommer, om det finns andra sammanträffanden, vilka är omständigheterna som producerar dessa symtom & hur stressen som det leder till uttrycker sig, om det finns ärftliga / medfödda egenskaper som bidrar, etc - dvs att förstå varje persons helt unika & många gånger komplicerade innersta väsen.

 

För att kunna göra detta överenskommer vi en tid - det första besöket tar ca 1,5 timmar då patienten får ingående berätta om sig själv & sina besvär.

 

Efter samtalet ordineras ett homeopatiskt läkemedel & efter 1 månad patienten kommer på återbesök som tar ca 1 timme.

 

 

Det är väldigt individuellt hur lång tid en behandling kan ta; det beror helt & hållet på individens hälsotillstånd.

 

Jag tar emot patienter på svenska, engelska & ungerska.

 

För priser, mer information & tidsbokning kontakta oss

 

Godkänd för F-skatt

Magdalena, Majlender, Bolling, Classical Whole, ett piano många händer, 1pmh, 1 piano många händer, ensemble, orkester, pianoorkester, pianoband, pianoensemble, pianolektioner, pianoundervisning, musikundervisning, musiklektioner, gehörträning, musikteori, koncentrationsträning, Skåne, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, klassisk homeopat, homeopat, migrän, sömnproblem, allergi, trötthet, koncentrationssvårigheter, pms, naturmedicin, alternativ behandling

 

© 2019 Classical Whole

 

email(at)classicalwhole.com

 

0769 - 30 20 30