Läkemedlen

 

b

 

 

                              

 

Enligt klassisk homeopati föreskrivs ett läkemedel åt gången & ingen kombination för bara ett läkemedel kan överensstämma helt & hållet med individens totala bild & vara verkligen botande vid en bestämd tidpunkt bland de tusentals läkemedlen som står till förfogande.

 

Det utvalda läkemedlet som överensstämmer med patientens totala bild så nära, så likt (= homoios) som bara möjligt, kallas simile - genom att testa över 100 läkemedel på sig själv, formulerade homeopatins grundare, den tyske läkaren, dr Samuel Hahnemann (1755-1843) homeopatins grundprincip, "similia similibus curentur" (= lika botar lika).

 

Detta innebär att ett ämne som ges i stora doser till en frisk individ (homeopatiska läkemedel testas aldrig på djur utan på friska, frivilliga människor) kan orsaka / framkalla vissa sjukdomssymtom, i ytterst liten potenserad form kan verka som läkemedel för att bota exakt dessa symtom när de uppträder hos en sjuk människa (& även djur; ingen "placebobehandling").

 

De homeopatiska läkemedlen är ytterst små doser - substanser från växt-, djur- eller mineralriket som är utspädda i flera omgångar & skakade enligt en särskild princip. Ju mer läkemedlet är skakat & utspätt i rad desto kraftfullare blir dess botande effekt - detta till synes paradoxala fenomen har förklarats genom studier i kvantum elektrodynamiska processer som endast kan uppstå i utspädda vatten- eller andra dipolära lösningar. De så framställda & potenserade läkemedlen är menade att resonera med kroppen & sätta igång dennes egen läkande process att bota sig själv inifrån & utåt, där läkemedlet verkar i enlighet, överensstämmelse & harmoni med den inre försvarsmekanismen, utan att förändra eller forcera dess ursprungliga struktur på något vis.

Magdalena, Majlender, Bolling, Classical Whole, ett piano många händer, 1pmh, 1 piano många händer, ensemble, orkester, pianoorkester, pianoband, pianoensemble, pianolektioner, pianoundervisning, musikundervisning, musiklektioner, gehörträning, musikteori, koncentrationsträning, Skåne, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, klassisk homeopat, homeopat, migrän, sömnproblem, allergi, trötthet, koncentrationssvårigheter, pms, naturmedicin, alternativ behandling

 

© 2019 Classical Whole

 

email(at)classicalwhole.com

 

0769 - 30 20 30