Homeopati är en 200 år gammal läkekonst, en komplicerad & mycket detaljerad medicinsk vetenskap som grundar sig på principen om att stimulera kroppen att läka sig själv. Den är naturlig, helt utan biverkningar, är inte giftig, mycket effektiv mot både akuta & kroniska sjukdomar, & relativt billig.

Grundtanken är att symtomen är ett uttryck för organismens försök att läka. Vid akuta sjukdomar febern, smärtorna & kräkningarna, diarrén eller utsöndringarna är livskraftens försök att döda den skadliga / anstötliga organismen & stöta ut gifterna medan uppmuntrar individen att sakta ner & vila. Vid kroniska sjukdomar, t. ex. artriten, migränen, det för höga blodtrycket, osv. livskraftens försök att läka sig själv lyckas inte; därför är de kroniska.

Enligt klassisk homeopati föreskrivs ett läkemedel åt gången & ingen kombination för bara ett läkemedel kan överensstämma helt & hållet med individens totala bild & vara verkligen botande vid en bestämd tidpunkt bland de tusentals läkemedlen som står till förfogande.

Det utvalda läkemedlet som överensstämmer med patientens totala bild så nära, så likt (= homoios) som bara möjligt, kallas simile – genom att testa över 100 läkemedel på sig själv, formulerade homeopatins grundare, den tyske läkaren, dr Samuel Hahnemann (1755-1843) homeopatins grundprincip, “similia similibus curentur” (= lika botar lika).

Detta innebär att ett ämne som ges i stora doser till en frisk individ (homeopatiska läkemedel testas aldrig på djur utan på friska, frivilliga människor) kan orsaka / framkalla vissa sjukdomssymtom, i ytterst liten potenserad form kan verka som läkemedel för att bota exakt dessa symtom när de uppträder hos en sjuk människa (& även djur; ingen “placebobehandling”).

 De homeopatiska läkemedlen är ytterst små doser – substanser från växt-, djur- eller mineralriket som är utspädda i flera omgångar & skakade enligt en särskild princip. Ju mer läkemedlet är skakat & utspätt i rad desto kraftfullare blir dess botande effekt – detta till synes paradoxala fenomen har förklarats genom studier i kvantum elektrodynamiska processer som endast kan uppstå i utspädda vatten- eller andra dipolära lösningar. De så framställda & potenserade läkemedlen är menade att resonera med kroppen & sätta igång dennes egen läkande process att bota sig själv inifrån & utåt, där läkemedlet verkar i enlighet, överensstämmelse & harmoni med den inre försvarsmekanismen, utan att förändra eller forcera dess ursprungliga struktur på något vis.

Det homeopatiska läkemedlet startar, understödjer & stärker kroppens egna naturliga läkekrafter & tar bort grundorsaken till sjukdomen. När det egentliga problemet verkligen togs itu med, symtomen kommer att försvinna för att de inte längre behövs & ett verkligt botande kommer att ske.

Det är ytterst viktigt att ta itu med ursprunget & orsakerna till individens besvär, begränsningar eller uttryck, & för att kunna göra detta är det väsentligt för homeopaten att förstå individen & dennes komplexitet i det allra djupaste. För detta skäl är det nödvändigt för homeopaten att fullständigt förstå patienten själv som helhet: individens fysiska, mentala & känslomässiga uppläggning; dennes personlighet, beteende & sätt att tänka, uppfatta saker & ting, prata, leva & uppleva; vad det är som gör varje symtom bättre eller sämre, när det förekommer, om det finns andra sammanträffanden, vilka är omständigheterna som producerar dessa symtom & hur stressen som det leder till uttrycker sig, om det finns ärftliga / medfödda egenskaper som bidrar, osv. – dvs att förstå varje persons helt unika & många gånger komplicerade innersta väsen.

Vid intresse finns det även möjlighet till homeopatiska snabbkurser för AKUTA besvär för dem som vill kunna erbjuda sig själv lindring & botande i de vanligaste förekommande akutsituationer genom denna alternativ- / naturmedicinska behandlingsform som är säker att använda, är icke toxiskt & som inte orsakar biverkningar.

För priser, mer information & tidsbokning kontakta oss